Cevsen'in Nurlarla Serhi

Cevsen'in Nurlarla Serhi

Author: Mahmut Canga
$13.95 $10.95

Sözlükte zırh, göğüs manalarına gelen çevsen lafzi Farsçadan Arapçaya geçmiş bir kelime olup, kebir sıfatıyla birlikte kullanıldığında “büyük zırh” manasını ifade eder.

Title Cevsen'in Nurlarla Serhi
Author Mahmut Canga
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0168
ISBN 9786051141831

Sözlükte zırh, göğüs manalarına gelen çevsen lafzi Farsçadan Arapçaya geçmiş bir kelime olup, kebir sıfatıyla birlikte kullanıldığında “büyük zırh” manasını ifade eder.

Rivayete göre Peygamber Efendimiz’e: “Zırhı çıkar bu duayı oku” diye tavsiyede bulunulduğu için, bu duaya büyük zırh manasında “El-Çevşenü’l Kebir” denmiştir. Böylesine kuvvetli, insanı zırh gibi sararak onu tehlikelerden koruyan bu büyük duanın anlamını bilmek ve anlamını bilerek okumak şüphesiz ki ruhumuzu saran o manevi zırhın mahiyetini idrak etmede bizlere çok yardımcı olacaktır. Zırhtan kuvvetli olan bu büyük duada acaba bizlere neler söyleniyor… Kur’an-ı Kerim Lügatı’nın çevirmeni Mahmud Canga, Çevsen’in Nurlarla şerhi adlı bu güzide çalışmasında, Risale-i Nur’dan istifade ederek bu büyük ve kuvvetli duayı şerh ediyor.

Deal of the Day