Cennetin Elçileri Peygamberler Tarihi

Deal of the Day

Cennetin Elçileri Peygamberler Tarihi

Author: Nesil
$10.95
Yaratt??? her canl?y? birer nazl? çocuk gibi besleyen; her birinin iste?ini eksiksiz ?ekilde veren Yüce Rabbimiz, böylelikle kullar?n? ne kadar sevdi?ini aç?kça gösterdi. Ve onlar?n 'en ?ereflisi' olan bizleri, yine merhameti ile ebedî cennetlere davet etti. 

Fakat en düz yolda bile ?a??ran insano?lu, cennete ula?mak için takip edece?i yolu bilemiyordu. Zaten bilmesi de mümkün de?ildi. O yolu bilenlerse, Allah'?n elçilerinden ba?kas? olamazd?. Merhametli Rabbimiz, bunun için Hz. Âdem'den ba?lay?p, onlara her as?rda peygamber gönderdi. Say?lar? 100 bini a?an bu elçiler, Peygamber Efendimizle sona erene kadar, o k?ymetli yolculara do?rularla yanl??lar? göstermeye çal??t?, o cennete ula?man?n sadece Allah'? bulup onu raz? etmekle mümkün oldu?unu, bunun için gerekenleri tarif etti. 

Fakat peygamberlik vazifesi a??rd?. Onlar bu vazife için hiçbir ?ey beklemese de çileler ve i?kenceler onlar? bekliyordu. Bu yüzden birçok peygamber i?kence gördü, bir k?sm? da hayat?n? bu yolda kaybederek ?ehit dü?tü.Elinizdeki kitapta o yüce peygamberlerin zorlu hayatlar?ndan kesitler bulacaks?n?z.
Book Title Cennetin Elçileri Peygamberler Tarihi
Author Nesil
Date Published Feb 05, 2019
Yaratt??? her canl?y? birer nazl? çocuk gibi besleyen; her birinin iste?ini eksiksiz ?ekilde veren Yüce Rabbimiz, böylelikle kullar?n? ne kadar sevdi?ini aç?kça gösterdi. Ve onlar?n 'en ?ereflisi' olan bizleri, yine merhameti ile ebedî cennetlere davet etti. 

Fakat en düz yolda bile ?a??ran insano?lu, cennete ula?mak için takip edece?i yolu bilemiyordu. Zaten bilmesi de mümkün de?ildi. O yolu bilenlerse, Allah'?n elçilerinden ba?kas? olamazd?. Merhametli Rabbimiz, bunun için Hz. Âdem'den ba?lay?p, onlara her as?rda peygamber gönderdi. Say?lar? 100 bini a?an bu elçiler, Peygamber Efendimizle sona erene kadar, o k?ymetli yolculara do?rularla yanl??lar? göstermeye çal??t?, o cennete ula?man?n sadece Allah'? bulup onu raz? etmekle mümkün oldu?unu, bunun için gerekenleri tarif etti. 

Fakat peygamberlik vazifesi a??rd?. Onlar bu vazife için hiçbir ?ey beklemese de çileler ve i?kenceler onlar? bekliyordu. Bu yüzden birçok peygamber i?kence gördü, bir k?sm? da hayat?n? bu yolda kaybederek ?ehit dü?tü.Elinizdeki kitapta o yüce peygamberlerin zorlu hayatlar?ndan kesitler bulacaks?n?z.