Cennete Doğru Abidler Yolu (Minhacü`l - Abidin)

Save

ANT Stores

$ 19.95 
SKU: KTY-0315
ISBN: 9786055455620
İmam Gazali / Semerkand Yayınları

Share:

Büyük İslâm âlimi İmam Gazâlî’nin, İhyâü Ulûmi’d-Dîn adlı eserinden sonra kaleme aldığı bilinen en son eseri Minhâcü’l-Âbidîn’dir.


Bu eser Cennete Doğru Yedi Geçit adıyla tercüme edildi. İmam Gazalî bu eserinde Allah’a kulluk eden bir insanın geçmesi gereken yedi aşamayı, bu aşamalarda karşılaşılan sıkıntıların hal yolunu ortaya koymaktadır.


Eserin bizzat müellif tarafından yapılan tertibi ve konuyu sunumu mükemmeldir.

Our brands