BiZE DE CEKMEK DUSTU - HUZURDAN ESiNTiLER 2

ISIK

$ 6.50 $ 9.00
SKU: ISK-367
ISBN: 9789752789036
Ahmet KURUCAN / ISIK YAYINLARI

Share:
"İnsanın kendisi ölü olursa, başkasına can verebilir mi? İnsanın canından can dökülmeli ki başkalarına can verebilsin, diriliş eri olabilsin."

"Kendini nefyedenler Allah'ı hakiki manasıyla ispat etmiş ve onun zıllinde/gölgesinde kendini ifade etmiş olurlar."

"İhya edilen her sünnet bid'atin başına vurulmuş bir balyoz gibidir. Bid'atleri def ü ref, sünnetleri ihya etmek Müslümanların işidir."

"Allah rızası diyerek yaptığın bir işe zerre kadar kendini, nefsini karıştırırsan, o işi kirletmiş olursun."

"Bazen kısa bir sükût uzun bir hutbeden daha beliğdir."

"Duasının kabul edileceğine can u gönülden inanan insanın elleri boş dönmez."

"Allah'a, O'nun rıza ve rıdvanına talip olmak lazım. Kim Allah için olursa, Allah'da onun için olur. Allah'tan başkasına talip olanlar kendini ucuza satmış demektir."

"Sözümüzle amelimiz aynı istikamette yol alsın. Ebû Bekir (ra) gibi konuşup, Ebû Cehil gibi davranmanın manası yok."

"Ölüm varken, insanların makam-mansıp, şöhret, para gibi fâni şeylere dilbeste olması mûcib-i hayret."

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, kaderin sevkiyle aynı çizgide buluşmuş insanlara rehberlik yapacak, istikamet belirleyecek nice ilke ve prensiplerle dolu. Yeter ki o gözle okunabilsin.

Our brands