BiRUNi-Dunyanin Gunes Etrafinda Dondugunu ilk Soyleyen Dahi

Save

Mustu

$ 4.50 $ 6.00
SKU: MUS-563
ISBN: 9786051630182
Numan ERCiYES / Mustu YAYINLARI

Share:

Birûni

Özellikle 8-14. yüzy?llar aras? ya?am?? ve me?hur olmu? Müslüman ilim öncülerini ö?renmek için güzel bir kitap serisi. Birûni’ yi tan?ma ve tan?tmak için çok iyi bir f?rsat.

Our brands