Bilmeceli - Bulmacali - Oyunlu Oruc Kitabim

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-244
ISBN: 9786054036387
Bilal Yorulmaz / Dem Yayinlari

Share:

De?erler E?itim Merkezi(DEM), Yard. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz'?n 9 ila 11 ya? grubu çocuklar için haz?rlad??? bu kitapla, yavrular?m?z?, dinimizin en önemli esaslar?ndan olan ibadetlerimizden, Oruç ibadetiyle tan??t?r?yor. Oruç ile ilgili kavramlar, onlar?n en kolay anlayabilecekleri ?ekillerle, c?v?l c?v?l bezenmi? renkli resimlerle anlat?l?yor. Daha sonra bu kavramlar, bilmece, bulmaca ve oyunlarla peki?tirilip kolayca ezberlenmesi sa?lan?yor.
Kitapta ayr?ca, Oruç ibadetimizle birlikte and???m?z; Ramazan ay?, kandillerimiz, kadir gecesi, Ku'rân-? Kerim'in indirili? süreci, Teravih namaz?, mukabele ve bayram ve bayram namaz? gibi önemli bütün konular dikkatlice i?leniyor. Ard?ndan, Peygamber Efendimiz(s.a.v) ve peygamberler tarihinden k?ssalarla ve ilahi, ?iir ve f?kralarla da çocuklar?m?z?n bu havay? teneffüs etmeleri sa?lan?yor.

Our brands