Bilimin ilham Kaynagi

Altin Burc

$ 9.95 
SKU: ABY-026
ISBN: 9789759093273
Erdal Budak / Altinburc Yayinlari

Share:

Canlýlarýn, mükemmel sistemlerin ötesinde sahip olduklarý vücut yapýlarýyla birer ilham kaynaðýdýr. Uçaklar kuþlarýn basit bir taklidi; gemiler, denizaltýlar balýklarýn ilkel kopyalarýdýr. Kâinat baþlý baþýna bir kitap olduðu gibi, karýncadan sineðe; gergedandan zürafaya kadar her bir canlý da bu kitabýn sýrlý birer sayfasýdýr...

Ýþte kâinatýn sýrlý sayfalarýnda taþan birkaç numune:

Suya dalýp da ýslanmamak olur mu? 2gr kütlesiyle saatte 100 km hýz yapan ve geri geri uçabilen kuþ ne söylüyor? Bitkiler çýðlýk atar mý? Böceklerle bitkilerin anlaþmasýnda haberiniz var mý?

Saniyede 500 defa bomba atan bir canlý olabilir mi?

Kör hâlleriyle mükemmel sanat eserleri ortaya koyan canlýlarla tanýþmak ister misiniz?

Birkaç gram olduklarý hâlde 25 tonluk kütleyi hareket ettirebilen canlýlar var!..

Dört yýl su içmeden yaþanabilir mi? En kuvvetli zehirden bol miktarda yenildiðinde haytta nasýl kalýnýr?

Our brands