Bidat ve Hurafeler

Rehber

$ 5.95 
SKU: REH-033
ISBN: 9789756096420
Hasan Cihan Gunes / Rehber Yayinlari

Share:
Bid’at ve hurafelerin ele alındığı bu çalışmada, konu ile ilgili, insanlar için mihenk taşı olabilecek usul-metod seviyesinde bilgiler ile insanlar arasında yaygın olarak bulunan bazı bid’at, hurafe ve batıl inançların neler olduğu yer almaktadır.

Bid’at ve hurafelerin ana kaynağı cehalet, yani bilgisizliktir. Bunun panzehiri ise bu cehaleti yok et-mektir. İşte elinizdeki kitap bunun için kaleme alın-mıştır.

Bu çalışmada, bid’at ve hurafenin sözlük ve te-rim mânâları, özellikleri, çıkış sebepleri, asrımızda dini tahrip etme gayretleri, tarihte ve günümüzde bid’at ehli fırkalar ve bid’atlarla ilgili fıkhî konuların yanı sıra diğer dinlerde ve günümüzde yaygın olarak görülen hurafeler, bid’at ve hurafelerden korunma yolları, bu çerçevede ayet ve hadislerin uyarıları, Peygamberimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) örnek hayatının iyi bilinip yaşanmasının lüzumu, Sahâbe-i Kiram ve İslam âlimlerinin bid’at ve hurafeleri engelleme gayretleri ve nihayet bid’at ve hurafeler karşısında neler yapabileceğimiz gibi konular ele alınmıştır.

ISBN: 975609642X
Yayınevi: Rehber Yayinlari
Yazar: Hasan Cihan Gunes
Format: Karton kapak, 184 sayfa, 12.5x18 cm

Our brands