Bidat ve Hurafeler

Save

Rehber

$ 5.95 
SKU: REH-033
ISBN: 9789756096420
Hasan Cihan Gunes / Rehber Yayinlari

Share:
Bidƒ??at ve hurafelerin ele alŽñndŽñŽ?Žñ bu ??alŽñ??mada, konu ile ilgili, insanlar i??in mihenk ta??Žñ olabilecek usul-metod seviyesinde bilgiler ile insanlar arasŽñnda yaygŽñn olarak bulunan bazŽñ bidƒ??at, hurafe ve batŽñl inan??larŽñn neler olduŽ?u yer almaktadŽñr.

Bidƒ??at ve hurafelerin ana kaynaŽ?Žñ cehalet, yani bilgisizliktir. Bunun panzehiri ise bu cehaleti yok et-mektir. Žø??te elinizdeki kitap bunun i??in kaleme alŽñn-mŽñ??tŽñr.

Bu ??alŽñ??mada, bidƒ??at ve hurafenin s??zl?¬k ve te-rim m?›n?›larŽñ, ??zellikleri, ??ŽñkŽñ?? sebepleri, asrŽñmŽñzda dini tahrip etme gayretleri, tarihte ve g?¬n?¬m?¬zde bidƒ??at ehli fŽñrkalar ve bidƒ??atlarla ilgili fŽñkh?? konularŽñn yanŽñ sŽñra diŽ?er dinlerde ve g?¬n?¬m?¬zde yaygŽñn olarak g??r?¬len hurafeler, bidƒ??at ve hurafelerden korunma yollarŽñ, bu ??er??evede ayet ve hadislerin uyarŽñlarŽñ, Peygamberimiz'in (sallall?›hu aleyhi ve sellem) ??rnek hayatŽñnŽñn iyi bilinip ya??anmasŽñnŽñn l?¬zumu, Sah?›be-i Kiram ve Žøslam ?›limlerinin bidƒ??at ve hurafeleri engelleme gayretleri ve nihayet bidƒ??at ve hurafeler kar??ŽñsŽñnda neler yapabileceŽ?imiz gibi konular ele alŽñnmŽñ??tŽñr.

ISBN: 975609642X
YayŽñnevi: Rehber Yayinlari
Yazar: Hasan Cihan Gunes
Format: Karton kapak, 184 sayfa, 12.5x18 cm

Our brands