Ateş Denizinde Mumdan Gemiler

Ateş Denizinde Mumdan Gemiler

Author: Seyh Galib
$4.95 $0.99

Şeyh Gâlib'in "Hüsn ü Aşk" adlı eseri, 1782-83 yılları arasında ve tam alt ay içerisinde yazılmıştır. 2101 beyitten oluşan bu mesnevî, sembolik bir tasavvufî eserdir. Bu eserde, tıpkı Fuzûlî' nin Leylâ ile Mecnûn'unda olduğu gibi, çeşitli semboller ve temsiller vasıtasıyla "ilâhî Aşk" anlatılmaktadır. Eserde, İlâhî aşkı elde etme yolunda çile çeken bir dervişin tehlikelerle dolu yolculuğu anlatılmaktadır. Aşk, mutlak güzellik sembolü olan Hüsn'e ulaşmak için çileye soyunarak bu meşakkatli yolculuğu, sabır, tahammül ve nefsine hâkim olarak geçmeyi başarmaya çalışmaktadır.

Title Ateş Denizinde Mumdan Gemiler
Author Seyh Galib
Publisher Gonca Yayinlari
SKU GON-181
ISBN 9786054410323

Şeyh Gâlib'in "Hüsn ü Aşk" adlı eseri, 1782-83 yılları arasında ve tam alt ay içerisinde yazılmıştır. 2101 beyitten oluşan bu mesnevî, sembolik bir tasavvufî eserdir. Bu eserde, tıpkı Fuzûlî' nin Leylâ ile Mecnûn'unda olduğu gibi, çeşitli semboller ve temsiller vasıtasıyla "ilâhî Aşk" anlatılmaktadır. Eserde, İlâhî aşkı elde etme yolunda çile çeken bir dervişin tehlikelerle dolu yolculuğu anlatılmaktadır. Aşk, mutlak güzellik sembolü olan Hüsn'e ulaşmak için çileye soyunarak bu meşakkatli yolculuğu, sabır, tahammül ve nefsine hâkim olarak geçmeyi başarmaya çalışmaktadır.

Deal of the Day