Anadolu Ders Kitabi 3 (Student Book)

Deal of the Day

Anadolu Ders Kitabi 3 (Student Book)

Author: Komisyon
$34.95

Anadolu Yabanc? Dil Türkçe Ö?retim Seti , Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde, modern dil ö?retim teknikleriyle haz?rlanm??, Türkçeyi kolay ve e?lenceli bir ?ekilde ö?retmeyi hedefleyen bir settir. Çoklu zekâ kuram?na göre haz?rlanan bu set 18 ya? üstü yeti?kinlere hitap etmektedir.

Book Title Anadolu Ders Kitabi 3 (Student Book)
Author Komisyon
Publisher Anadolu DKM
SKU DLS-0037
ISBN 9786055209148

Anadolu Yabanc? Dil Türkçe Ö?retim Seti , Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde, modern dil ö?retim teknikleriyle haz?rlanm??, Türkçeyi kolay ve e?lenceli bir ?ekilde ö?retmeyi hedefleyen bir settir. Çoklu zekâ kuram?na göre haz?rlanan bu set 18 ya? üstü yeti?kinlere hitap etmektedir.

Anadolu Ders Kitab? 1; 6 ünite, 18 konudan olu?maktad?r. Üniteler kolaydan zora, yak?ndan uza?a ilkelerine göre ö?rencilerin günlük hayatta kullan?labilecekleri konulardan ve etkinliklerden olu?maktad?r. Bu kitaplar renkli olup ö?rencilerin ya? seviyelerine uygun resim ve foto?raflarla desteklenmi?tir.