Allah Bize Rızık Verir

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-527
ISBN: 9786051624396
Omer Faruk Paksu / Nesil Cocuk Yayinlari

Share:

Düdüklü Zufi, boynunda düdü?ü, s?rt?nda çantas?yla dünyay? geziyor. Ve bütün çocuklar? bu yolculu?a davet ediyor. Peki bu yolculukta neler mi ke?fediyor? • Bizi ve her ?eyi Allah’?n yaratt???n?… • Allah’?n bize göz verdi?ini ve her ?eyi gördü?ünü… • Allah’?n bize kulak verdi?ini ve her ?eyi duydu?unu… • Ve bize birbirinden lezzetli yiyecekler gönderdi?ini… Sen de Düdüklü Zufi’ye arkada? olmak ister misin? O halde sayfalar? çevirmeye ba?layabilirsin.

Our brands