Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed(SAV) (4 Kitap)

Deal of the Day

Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed(SAV) (4 Kitap)

Author: Mustafa Yavuz
$12.95

Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ahlak ve davran?? aç?s?ndan insanlar?n en mükemmeli oldu?u gibi fizik ve beden yap?s? olarak da en güzel biçimde yarat?lm??t?. Son derece yak???kl? idi. Heybetli bir görünümü vard?. O’nun mübarek yüzüne bakanlar s?ms?cak hislerle dolard?.

Book Title Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed(SAV) (4 Kitap)
Author Mustafa Yavuz
Publisher Mu?tu Yay?nlar?
SKU BSR-0219
ISBN 9786051630991

Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ahlak ve davran?? aç?s?ndan insanlar?n en mükemmeli oldu?u gibi fizik ve beden yap?s? olarak da en güzel biçimde yarat?lm??t?. Son derece yak???kl? idi. Heybetli bir görünümü vard?. O’nun mübarek yüzüne bakanlar s?ms?cak hislerle dolard?.


Öyle ki Hazreti Cabir bu güzelli?i “Bir gece havada hiçbir bulut yokken ve Ay da do?mu? gökyüzünde parlarken bir kere Peygamberimiz’in mübarek yüzüne bir kere de Ay’a bakt?m. Peygamberimiz’in yüzü bana Ay’dan daha güzel gelmi?ti.” diyerek tasvir etmeye çal??m??t?.


Yine Hazreti Bera’n?n dedi?i gibi insanl?k O’nun gibi güzelini bu dünyada bir kez gördü ve O’nu bu güzelli?iyle görmek ancak ahirette sevenlerine nasip olacak…