Akilli Gezginin El Kitabi

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-348
ISBN: 9786055056537
Akilli Gezginin El Kitabi / NATIONAL GEOGRAPHIC PRESS

Share:

Tan?nm?? seyahat uzman? ve USA Today kö?e yazar? Christopher Elliott, 20 y?l? a?k?n deneyiminden yola ç?karak nas?l ak?ll? gezgin olunaca?? konusunu ayd?nl??a kavu?turuyor. Tüketicilere yönelik bu rehberde seyahatin karma??k yönlerini deneyimli bir uzman gibi de?erlendirecek ve a?a??daki alanlarda detayl? bilgi alacaks?n?z.

Our brands