Aeden Bir Dünya Hikayesi

Save

Desen Kitapevi

$ 19.95 
SKU: ANT-DSN-0164
ISBN: 9786053111870
Akilah Azra Kohen / DESTEK YAYINLARI

Share:

GERÇE??N MASALIDIR AEDEN

Geri dönmüyorlard?!
Art?k niye Dünya’da olduklar?n? biliyorlard?.
Ya?am enerjisinin bu ?ekilde ya?malanmas?na izin vermeyeceklerdi, ne pahas?na olursa olsun ona sahip ç?kacaklard?.
Evrende hata yoktu, tesadüf yoktu!
Nihayet anlam??lard?.
?nsan do?ulmaz, insan olunurdu.

Masalla gerçe?i ay?rt edebilecek okurlara...

Our brands