ACILIM Turkce Ogretmen Kitabi-1(Teacher)(w/FlashCart/PosterCD/DersKitabiCD/CalismaCD)

Save

Dilset

$ 34.95 
SKU: DLS-072
ISBN: 17000014106
Komisyon / Dilset

Share:

New Learners

Yeni öğrenen ilköğretim öğrencileri
(Haftalık 8-10 saat dersi olan kurumlar)

Açılım Türkçe Öğretmen Kitabı 1, Türkçe öğretiminin etkili ve verimli yapılması, öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmene rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Öğretmen kitabında;

Konuların amaçları

Kelimeler bölümünün işlenişi

Okuma-Anlama bölümünün işlenişi ve bu bölümdeki soruların cevapları

Dinleme-Anlama bölümünün işlenişi ve etkinliklerin cevapları

Konuşma bölümünün işlenişi

Yazma bölümündeki etkinliklerin cevapları

Dil bilgisi bölümünün işlenişi

Değerlendirme bölümündeki soruların cevapları yer almaktadır.

Etkileşimli Türkçe uygulamaları; öğretmenin sinevizyonla yansıtabileceği, akıllı tahtada öğrencilere Türkçe öğretebileceği, ders kitabındaki konuların paralelinde hazırlanmış uygulamalardır. Ayrıca öğrenciler etkileşimli CD’ler yardımıyla evde kendi kendilerine Türkçe öğrenebilirler.

Ünite posterleri ders kitabındaki konularda öğrenilen hedef kelimelerin resimli olarak bir arada verildiği posterlerdir.

Kelime öğretim kartları öğrencilerin ders kitabında öğrendikleri kelimeleri daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış renkli ve resimli kartlardır.

Our brands