Abi biz napiyoruz ya?

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-321
ISBN: 9786050942309
Hakim Turkmen / Dogan Kitap

Share:

Geçen gün berber koltu?unda t?ra? olurken Avrupa’n?n neden bu kadar geli?mi? oldu?unu ve bizim nas?l bu kadar geri kalabildi?imizi dü?ünüyordum.
“Kulaklar aç?lmas?n” dedim berbere. Her defas?nda uyarsam da kulaklar? aç?yordu.
“Tamam ye?en, merak etme” dedi. Meraktan ç?ld?r?yordum oysaki.
O koltu?a her oturdu?umda ayn? saç modelini tarif etmeme ra?men berberim saçlar?m? o günkü kendi ruh haline göre yap?yordu. Onun sorunu buydu: bir standard? yoktu. Aniden oturdu?um yerde dikildim. “??te senin sorunun bu!” dedim. “Standard?n yok senin, bu ülkenin standard? yok, bir gün öyle bir gün böyle.”
“Tövbe tövbeee” deyip t?ra?a devam etti. Tutturam?yordu i?te. Her defas?nda farkl? saç stili... Ben de berberden her ç?kt???mda yeni saç modelime göre tav?rlar geli?tiriyordum. Efendi t?ra?? yapt?ysa daha so?ukkanl?, Amerikan kestiyse daha haval? davran?yordum.
Emo gibi kesti?i de olmu?tu ve eve gidip hüngür hüngür a?lad?ktan sonra Facebook’a “Bizi Çeqemeyen AnTeN tAqs?n” yazm??t?m.
Rahmi Abi’nin parmaklar? saçlar?mda gezinirken aniden boynuma ba?lad??? havluyu çekip aya?a f?rlad?m ve “Abi biz nap?yoruz yaa?!” diye ba??rd?m. “Millet uzaya araç gönderiyor bizim ?u halimize bak. Bu ne abi? Sen niye benim saçlar?m? y?k?yorsun? Bu nas?l bir ortam? Neden bunu yap?yoruz abi?” dedim.
Ben ko?arak kap?dan ç?karken Rahmi Abi ç?ra??na “Ben sana söyledim, bu ?ampuan kafa yap?yor, at bunu” diyordu...

Beyinsiz Adam–Yaz?klar Olsun kitab?n?n yazar? Hakim Türkmen’den memleketin haletiruhiyesine, toplumsal hezeyanlar?m?za, k?r?lgan yanlar?m?za, politikle?tikçe çocukla?an siyasilerimize, evlili?e, a?ka ve kad?nlara dair komik mi komik bir kitap... Gerçek mizah yaz?lar? okumay? özleyenlere...

Geçen gün berber koltu?unda t?ra? olurken Avrupa’n?n neden bu kadar geli?mi? oldu?unu ve bizim nas?l bu kadar geri kalabildi?imizi dü?ünüyordum.
“Kulaklar aç?lmas?n” dedim berbere. Her defas?nda uyarsam da kulaklar? aç?yordu.
“Tamam ye?en, merak etme” dedi. Meraktan ç?ld?r?yordum oysaki.
O koltu?a her oturdu?umda ayn? saç modelini tarif etmeme ra?men berberim saçlar?m? o günkü kendi ruh haline göre yap?yordu. Onun sorunu buydu: bir standard? yoktu. Aniden oturdu?um yerde dikildim. “??te senin sorunun bu!” dedim. “Standard?n yok senin, bu ülkenin standard? yok, bir gün öyle bir gün böyle.”
“Tövbe tövbeee” deyip t?ra?a devam etti. Tutturam?yordu i?te. Her defas?nda farkl? saç stili... Ben de berberden her ç?kt???mda yeni saç modelime göre tav?rlar geli?tiriyordum. Efendi t?ra?? yapt?ysa daha so?ukkanl?, Amerikan kestiyse daha haval? davran?yordum.
Emo gibi kesti?i de olmu?tu ve eve gidip hüngür hüngür a?lad?ktan sonra Facebook’a “Bizi Çeqemeyen AnTeN tAqs?n” yazm??t?m.
Rahmi Abi’nin parmaklar? saçlar?mda gezinirken aniden boynuma ba?lad??? havluyu çekip aya?a f?rlad?m ve “Abi biz nap?yoruz yaa?!” diye ba??rd?m. “Millet uzaya araç gönderiyor bizim ?u halimize bak. Bu ne abi? Sen niye benim saçlar?m? y?k?yorsun? Bu nas?l bir ortam? Neden bunu yap?yoruz abi?” dedim.
Ben ko?arak kap?dan ç?karken Rahmi Abi ç?ra??na “Ben sana söyledim, bu ?ampuan kafa yap?yor, at bunu” diyordu...

Beyinsiz Adam–Yaz?klar Olsun kitab?n?n yazar? Hakim Türkmen’den memleketin haletiruhiyesine, toplumsal hezeyanlar?m?za, k?r?lgan yanlar?m?za, politikle?tikçe çocukla?an siyasilerimize, evlili?e, a?ka ve kad?nlara dair komik mi komik bir kitap... Gerçek mizah yaz?lar? okumay? özleyenlere...

Our brands