1 TL ile 15 Ülke 81 Şehir

Save

Kitap Yurdu

$ 10.95 
SKU: ANTS-GKK-558
ISBN: 9786052962930
Mehmet Sercan Oge / Cinius Yayinlari

Share:

Aslen Diyarbekir-E?il’li olan Ö?e, Dicle Üniversitesi Görsel ??itsel Medya ve Erciyes Üniversitesi Radyo, Sinema, ve Televizyon bölümü mezunudur. Gaziantep Üniversetise Medya ve ?leti?im Bilimleri Ana Bilim Dal?’nda Yüksek Lisans e?itimine devam etmektedir. Henüz 18 ya??nda Türkiye’nin En Genç Milletvekili Dan??man? seçilen Ö?e, 5 boyunca TBMM’de milletvekili dan??manl??? yapm??t?r. Ayr?ca Ö?e, Sosyal medya e?itmeni olarak uluslararas? çapta e?itimler vermektedir. Türkiye genelinde “sosyal a?lar ile kariyerimi Örüyorum” ad? alt?nda çe?itli üniversite, kolej ve kurumlarda toplam 30.000 ki?iye e?itim vermi?tir. Ö?e, 2017 y?l?nda Mu?la S?tk? Koçman Üniversitesi taraf?ndan “Y?l?n En ?yi Sosyal Medya E?itmeni” seçilmi?tir. Ö?e, 2 y?l boyunca e?itimlerde de?indi?i konulara ve an?lar?na bu kitap içerisinde yer verip okurlar?yla payla?m??t?r.

Our brands