Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yavuz Sultan Selim (Mustu Tarih Kitaplari 3)

$099

O ailenin en küçük ?ehzadesi, ?stanbul'a en uzak sanca??n valisi idi. Kimse Trabzon'daki bir ?ehzadenin sultan olaca??na da ihtimal vermiyordu, sultan olduktan sonra Osmanl?'da bir milat olaca??na da.

1512-1520 y?llar? aras?ndaki sekiz y?ll?k saltanat?, belki 622 senelik Osmanl? tarihinin yüzde ikisi dahi etmiyordu. Ancak o, Osmanl?'y? en k?sa zamanda en fazla büyüten, devleti yepyeni bir k?tayla tan??t?ran, Osmanl?'n?n omuzlar?na en mukaddes vazifeyi yükleyen ve kendinden sonra gelen bütün padi?ahlar?n hayallerini süsleyen bir sultand?. ?imdi ufku ve eserleri ile Yavuz Sultan Selim Han'? tan?ma zaman?.Author: Mehmet YILMAZ
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9786055468842
Dimensions: 0