Yaratılış Gerçeği ve Evrim

Yaratılış Gerçeği ve Evrim

$4.95
  • Nesli tükenmi? maymun fosillerini kendi dü?üncelerine göre tamamlay?p "?nsan?n Atas?" diye takdim edenlere,
  • Yüzlerce mutasyon denemesiyle zavall? meyve sine?i Drosophila'ya etmediklerini b?rakmayanlara,
  • Fosil sahtekarl?klar? ve kas?tl? yorumlamalar?yla bilim dünyas?n? aldatanlara,
  • Allah'?n tabiat dedi?imiz sanat eseri üzerindeki tasarrufuna ait kaide ve prensipleri ateizm ad?na hayalî evrim senaryolar? olarak kurgulayanlara...

K?sacas? “Evrim Teorisine” , “Yarat?l?? Gerçe?i” do?rultusunda verilmi? bir cevapt?r.

Title Yaratılış Gerçeği ve Evrim
Author M. Fethullah Gulen
Publisher Nil Yayinlari
SKU NIL-117
ISBN 9789753151559
  • Nesli tükenmi? maymun fosillerini kendi dü?üncelerine göre tamamlay?p "?nsan?n Atas?" diye takdim edenlere,
  • Yüzlerce mutasyon denemesiyle zavall? meyve sine?i Drosophila'ya etmediklerini b?rakmayanlara,
  • Fosil sahtekarl?klar? ve kas?tl? yorumlamalar?yla bilim dünyas?n? aldatanlara,
  • Allah'?n tabiat dedi?imiz sanat eseri üzerindeki tasarrufuna ait kaide ve prensipleri ateizm ad?na hayalî evrim senaryolar? olarak kurgulayanlara...

K?sacas? “Evrim Teorisine” , “Yarat?l?? Gerçe?i” do?rultusunda verilmi? bir cevapt?r.

Deal of the Day