Kalbin Zümrüt Tepeleri-3

Kalbin Zümrüt Tepeleri-3

$11.95 $7.95
Kalbin Zümrüt Tepeleri, mahviyet, tevazu hal ilmi olarak, insan? ve ?slam'?, özünü olu?turan tasavvufi ?st?lahlar çerçevesinde bütün boyutlar?yla ele almakta; bu ?st?lahlar?n ayet ve hadis perspektifinde tariflerini vermenin yan? s?ra, onlar?n ifade etti?i kalbi amellerin insana kazand?rd??? manevi, ahlaki, insani mertebe ve faziletleri nazarlara sunmaktad?r. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bizi d??tan öze ve sat?htan merkeze, yani hakikate, dolay?s?yla, gerçek insan olmaya ça??r?yor.

Title Kalbin Zümrüt Tepeleri-3
Author M. Fethullah Gülen
Publisher Nil Yayınları
SKU NIL-150
ISBN 9789753151924
Kalbin Zümrüt Tepeleri, mahviyet, tevazu hal ilmi olarak, insan? ve ?slam'?, özünü olu?turan tasavvufi ?st?lahlar çerçevesinde bütün boyutlar?yla ele almakta; bu ?st?lahlar?n ayet ve hadis perspektifinde tariflerini vermenin yan? s?ra, onlar?n ifade etti?i kalbi amellerin insana kazand?rd??? manevi, ahlaki, insani mertebe ve faziletleri nazarlara sunmaktad?r. Kalbin Zümrüt Tepeleri, bizi d??tan öze ve sat?htan merkeze, yani hakikate, dolay?s?yla, gerçek insan olmaya ça??r?yor.

Deal of the Day