Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çocuk Neyi Neden Yapar?

$1195 $1500

We have run out of stock for this item.


Her anne baban?n can?n? s?kan sorunlard?r; çocu?unun bir türlü tuvalet al??kanl??? kazanamamas?, yemek yememesi, karde?iyle kavga etmesi, inatç?l???, internet dü?künlü?ü ve dahas?...
Bir k?s?m anne baba, bu davran??lar?n ne anlama geldi?ini bildikleri için çocuklar?n? incitmeden sorunlar? çözerken, bir k?s?m anne baba ise sorunlar?n çözümünde çaresiz kalarak çocuklar? ile bir çat??maya girerler. Bu çat??malarda, hem kendilerini hem de çocuklar?n? y?prat?rlar.
??te bu kitab? Pedagog Dr. Adem Güne?, çocuk davran??lar? anlama rehberi olarak haz?rlad?. Çocuk davran??lar?n?n nedenlerini ve çözüm önerilerini yal?n bir dille, ebeveynlerle payla?t?.
Bu eser, çocuk davran??lar?n? anlamak isteyen her yeti?kinin elinin alt?nda bulunmas? gereken pratik bir bilgi kayna??d?r.Author: Adem Gunes
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9786051623153
Dimensions: 0