Sevgi Dili Turkce 1 Ders Kitabi (Student book)(w/Animasyon DVD)(EtkilesimCD)

Save

Dilset

$ 29.95 $ 32.00
SKU: DLS-120
ISBN: 9789944450263
Komisyon / Dilset

Share:

For Elemantary Schools

Yeni öğrenen ilköğretim öğrencileri
(Haftalık 4-6 saat dersi olan kurumlar)

Türkçe öğretiminde öğrenme, öğrencinin bilgiyi zihinde yapılandırarak, yeni bilgiler üretmesi temeline dayanır. Günümüz dil öğretim yaklaşımına göre, çoklu zekâ yöntemi, yapılandırmacı yaklaşım, öğrenci merkezli öğrenme, bireysel farklılıklara duyarlılık gibi modern eğitim modelleri ön plana çıkmaktadır. Bu maddeler göz önünde bulundurularak hazırlanan Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1, 7-9 yaş grubu ilköğretim öğrencilerine hitap etmektedir. Bu kitap, Türkiye’de alanında hazırlanmış ilk kitaplardır. Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1, öğrencilerin seviyelerine uygun konuşma diyaloglarından oluşmaktadır.

Öğrenme alanları, günümüz dil öğretim anlayışına uygun başlıklar altında düzenlenmiştir. Buna göre Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı “Dinle ve Tekrar Et!, Dinle ve İşaretle, Okuma, Konuşma, Okuma-Anlama, Oyun, Şarkı Söyle...” şeklinde bölümlere ayrılmıştır.

Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1 hazırlanırken; öğrencilerin yaşı, sınıfı, dilsel ve zihinsel gelişimleri göz önünde bulundurulmuştur.
Türkçe öğretiminde işlenen konular, gerçek hayatla ilintili olmalıdır. Konularda işlenen metinler, sorular, örneklemeler günlük hayattan ya da sınıf ortamından seçilmelidir. Bu ilişkiye göre Sevgi Dili Türkçe Ders Kitabı 1’deki konular:

“Merhaba, Sınıfımız, Haftanın Günleri, Evimiz, Benim Ailem, Vücudumuz, Elbiseler, Doğum Günüm...” gibi öğrencilerin yakın çevresinden ve gerçek hayattan seçilmiştir.

Our brands