Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Prizma 1

$595

We have run out of stock for this item.


çeşitli vesilelerle sorulan sorulara, verilen cevaplardan oluşmaktadır.
Prizma’da, din, tarih, psikoloji, siyaset ve aktüalite gibi farklı sahalardaki çok değişik konular farklı bir bakış açısıyla irdelenmekte ve alternatif modeller ortaya konarak, alternatif düşünme ve değerlendirme ölçüleri verilmektedir.
Prizmanin satırları arasına ufkunuz genişleyecek, çevrenize, eşyaya ve hadiselere daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşıp, hayatı bir başka duyacak, varlığı ve aktüaliteyi aslı özellik boyutları içinde daha farklı degerlendirebileceksiniz. Şimdi bize düşen de onu okuyup anlamak ve derinliklerinde seyahate çıkmak.


Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753153218
Dimensions: 0