Haydi Gencler Namaza

Haydi Gencler Namaza

Author: Hasan Darcan
$7.95
En hayırlı genç, daha hayatının ilkbaharında, kulluğunun farkına varıp dünya misafirhanesini ebedî saadetin kapısını açmak için bir vesile olarak değerlendiren delikanlıdır. O iman gücüyle şahlanıp iradesinin hakkını veren, nefsanî arzularını sınırlayabilen, her gün birkaç defa kendisini hesaba çekerek davranışlarını kontrol altına alabilen, silkinip gönül dünyasında dirilerek gerçekten var olduğunu ortaya koyabilen, en ulvî hislerle mamur ettiği gönlünü fizik ötesi âlemlere de açık hâle getiren ve bu kemâle ermişlikle fütüvvet ruhunu temsil eden kahramandır. Namaz bu kahramanın hayatında merkez noktayı oluşturur ve o, bu namaz tutkusundan ötürü ahirette Yüce Yaratıcı tarafından çok az kimseye nasip olacak özel bir iltifatla ağırlanacaktır. 
Title Haydi Gencler Namaza
Author Hasan Darcan
Publisher Süreyya Yayınları
SKU SRY-0069
ISBN 9781682368756
En hayırlı genç, daha hayatının ilkbaharında, kulluğunun farkına varıp dünya misafirhanesini ebedî saadetin kapısını açmak için bir vesile olarak değerlendiren delikanlıdır. O iman gücüyle şahlanıp iradesinin hakkını veren, nefsanî arzularını sınırlayabilen, her gün birkaç defa kendisini hesaba çekerek davranışlarını kontrol altına alabilen, silkinip gönül dünyasında dirilerek gerçekten var olduğunu ortaya koyabilen, en ulvî hislerle mamur ettiği gönlünü fizik ötesi âlemlere de açık hâle getiren ve bu kemâle ermişlikle fütüvvet ruhunu temsil eden kahramandır. Namaz bu kahramanın hayatında merkez noktayı oluşturur ve o, bu namaz tutkusundan ötürü ahirette Yüce Yaratıcı tarafından çok az kimseye nasip olacak özel bir iltifatla ağırlanacaktır. 

Deal of the Day