Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İrşad Ekseni

$895 $1195

We have run out of stock for this item.


"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Ali imran, 3/10)

Ayeti inanan insanlara bir vazife, bir sorumluluk yüklemektedir. irşad Ekseni, işlâm'in müeyyidat kısmı içinde mütalaa edilen iyiliği emretme, kötülükten men etme düsturunu, orijinal tespit, yorum ve Asr-ı Saadet merkezli misallerle zenginleştirilmiş olarak sunuyor. irşad Ekseni, irşad ve tebliğin, grup ve klikler üstü (ve bilhassa siyaset ötesi) ve herkesi içine alacak şekilde geniş olması gerektiğine dikkat çekiyor. Tebliğin analizi, tebliğde usûl ve prensipler ve tebliğ insanının ruh portresini ortaya koyuyor.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753150019
Dimensions: 0