EN SEVDiGiM SAHABE

EN SEVDiGiM SAHABE

Author: Heyet
$13.50 $8.95

Peygamberimin Arkada?lar? kitab?ndan yola ç?karak düzenledigimiz ‘En Sevdigim Sahabe’ mektup yar??mas?na, sahabe dostu arkada?lar?m?z birbirinden güzel mektuplar yollad?lar. Biz de bu degerli mektuplar?n içinden alan?nda uzman jüri üyeleri taraf?ndan dikkatli bir degerlendirme sonras? seçilen 77 mektubu kitapla?t?r?p sizleri bu keyfe ortak etmek istedik.

Book Title EN SEVDiGiM SAHABE
Author Heyet
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0027
ISBN 9786051142173

Peygamberimin Arkada?lar? kitab?ndan yola ç?karak düzenledigimiz ‘En Sevdigim Sahabe’ mektup yar??mas?na, sahabe dostu arkada?lar?m?z birbirinden güzel mektuplar yollad?lar. Biz de bu degerli mektuplar?n içinden alan?nda uzman jüri üyeleri taraf?ndan dikkatli bir degerlendirme sonras? seçilen 77 mektubu kitapla?t?r?p sizleri bu keyfe ortak etmek istedik.

Deal of the Day