Tarihte Ilginc Gercekler

Tarihte Ilginc Gercekler

Author: Remzi Cavus
$8.00 $0.99
Yüzlerce kitap ve bu kitaplardan uzun u?ra?lar sonucunda edinilen bilgilerin derlenmesi ile olu?an kitapta Dünya tarihinin yüzlerce örnek olay?n? bulabilirsiniz. Eser M?s?r Tarihinden ba?lay?p, Yak?n tarihimize kadar uzanan çok geni? bir zaman diliminde insanl???n katetti?i yol haritas?n? gösteriyor. Kitapta yer alan kimi zaman gülünç kimi zaman ac? olaylar?n ortak özelli?i, ilginç ve ibretlik olmas?. Eser tarih merakl?lar?n?n ellerinden dü?üremeyece?i bir kitap...


Title Tarihte Ilginc Gercekler
Author Remzi Cavus
Publisher Yitik Hazine Yayinlari
SKU YIT-001
ISBN 9789750036804
Yüzlerce kitap ve bu kitaplardan uzun u?ra?lar sonucunda edinilen bilgilerin derlenmesi ile olu?an kitapta Dünya tarihinin yüzlerce örnek olay?n? bulabilirsiniz. Eser M?s?r Tarihinden ba?lay?p, Yak?n tarihimize kadar uzanan çok geni? bir zaman diliminde insanl???n katetti?i yol haritas?n? gösteriyor. Kitapta yer alan kimi zaman gülünç kimi zaman ac? olaylar?n ortak özelli?i, ilginç ve ibretlik olmas?. Eser tarih merakl?lar?n?n ellerinden dü?üremeyece?i bir kitap...


Deal of the Day