İslam Hukukunda Mali Cezalar

İslam Hukukunda Mali Cezalar

Author: Huseyin Esen
$10.00 $0.99

Tarih boyunca bütün toplumlar suç oranını düşürmek ve işlenen suçların meydana getirdiği zararları en aza indirmek için gayret sarf etmişlerdir. Suçlunun cezalandırılması bazen işlediği fiile denk bir karşılık şeklinde olabildiği gibi, bazen de işlenen fiilden çok daha ağır bir cezaya çarptırma, hatta bu cezaya failin ailesini ve yakınlarını da dahil etmek suretiyle de icra edilmiştir. Tarihin değişik dönemlerinde, insan aklının kendi sınırlı kapasitesi içinde geliştirdiği bu cezalandırma türlerinden herhangi birini görmek mümkündür.

Title İslam Hukukunda Mali Cezalar
Author Huseyin Esen
Publisher Işık Akademi Yayınları
SKU YEA-026
ISBN 9789756079355

Tarih boyunca bütün toplumlar suç oranını düşürmek ve işlenen suçların meydana getirdiği zararları en aza indirmek için gayret sarf etmişlerdir. Suçlunun cezalandırılması bazen işlediği fiile denk bir karşılık şeklinde olabildiği gibi, bazen de işlenen fiilden çok daha ağır bir cezaya çarptırma, hatta bu cezaya failin ailesini ve yakınlarını da dahil etmek suretiyle de icra edilmiştir. Tarihin değişik dönemlerinde, insan aklının kendi sınırlı kapasitesi içinde geliştirdiği bu cezalandırma türlerinden herhangi birini görmek mümkündür.

Diğer taraftan Yüce Allah, ilk insanı yarattığı andan itibaren ona bir takım hak ve vecibeler yüklemiş, ilk insanın aynı zamanda ilk peygamber olması yanında, ilerleyen zaman içinde birçok elçi göndererek insanların toplum hayatının düzenlenmesi konusundaki bazı kuralları ve bunların ihlali durumunda uygulanacak cezalan da insanoğluna bildirmiştir. Yüce Yaratıcı'nın belirlediği cezalar, ilk dönemden itibaren daima adalet ve denklik ilkesi üzerine kurulu, kişilerin ve toplumun maslahatına uygun olmuştur.

Deal of the Day