Ahmed İslamoğlu (Ciltli)

Ahmed İslamoğlu (Ciltli)

Author: Nazif Yılmaz
$18.95 $0.99

Hâtırâlar, yaşanan hayat tecrübelerinin bir sonraki nesillere aktarılması ve bir dönemin tarihine ışık tutması açısından mühim eserlerdir. Bu eserler, yaşadığı dönemde insanlara öncülük ve rehberlik yapmış, o dönem insanının hayatında önemli bir yeri olmuş kanaat önderleri, âlimler ve dâvâ adamlarına ait olursa ?slam'ı aşkla ve heyecanla yaşamak isteyen genç nesillere ilham kaynağı olur.

Title Ahmed İslamoğlu (Ciltli)
Author Nazif Yılmaz
Publisher Kaynak Yayınları
SKU KYN-244
ISBN 9786055510664

Hâtırâlar, yaşanan hayat tecrübelerinin bir sonraki nesillere aktarılması ve bir dönemin tarihine ışık tutması açısından mühim eserlerdir. Bu eserler, yaşadığı dönemde insanlara öncülük ve rehberlik yapmış, o dönem insanının hayatında önemli bir yeri olmuş kanaat önderleri, âlimler ve dâvâ adamlarına ait olursa ?slam'ı aşkla ve heyecanla yaşamak isteyen genç nesillere ilham kaynağı olur.

Bu eser, ömrünü ilme, irfâna ve halkının irşâdina adayan; terzi tezgâhini terk edip kaht-i riçâl devrinde ilim tahsil etmeye çalışan; hayati boyunca evini mektep ve medrese edinen; gençlik çağında büyük bir aşk ve heyecanla girdiği tasavvuf mektebinden feyiz alarak yetişen kıymetli âlim ve ârif, muhterem Ahmed ?slamoğlu Hocaefendi'nin husûsî hayatıyla ilgili sırlı hakîkatlerin, ibretlerle dolu hâdişe ve hâtırâların gün yüzüne çıkması, kürsülerde ve sohbetlerde dile getirdiği hikmetli öğütlerin kaybolup gitmemesi, için arzulanan bir niyetin, Rabbimizin lütuf ve ınâyeti ile gerçekleşmesidir.

Deal of the Day