Uçtaki Adam

Uçtaki Adam

$13.95 $4.99
Bu roman daha önce okudu?unuz Köse Kad?'n?n devam?d?r. Ayn? inanm?? yi?it Osmanl?lar, "Devlet-i Ebed Müddet"in varl??? için kendi varl?klar?n? pervas?zca ortaya koyar, uçlara ölümle, mihnetle alay ederler. Önceki kitapta Köse Kad? ?stolni Belgrad kalesinden kaybolmu?tu; bu romanda, Köse Kad?'n?n hayat?n?n bilinmeyen yönleri ayd?nl??a kavu?makta, ayr?ca bir ba?ka serhad kurdu Pa?ao?lu ortaya ç?kmaktad?r. Uçtaki Adam'? okuyunca, Türk'ün, insanlar?n fani, devletin ebed müddet oldu?u yolundaki anlay?? ve inanc?n? daha yak?ndan kavrayaca??z.
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Uçtaki Adam
Author Bahaeddin Ozkisi
Publisher Otuken Nesriyat
SKU BSR-0105
ISBN 9789754372687
Bu roman daha önce okudu?unuz Köse Kad?'n?n devam?d?r. Ayn? inanm?? yi?it Osmanl?lar, "Devlet-i Ebed Müddet"in varl??? için kendi varl?klar?n? pervas?zca ortaya koyar, uçlara ölümle, mihnetle alay ederler. Önceki kitapta Köse Kad? ?stolni Belgrad kalesinden kaybolmu?tu; bu romanda, Köse Kad?'n?n hayat?n?n bilinmeyen yönleri ayd?nl??a kavu?makta, ayr?ca bir ba?ka serhad kurdu Pa?ao?lu ortaya ç?kmaktad?r. Uçtaki Adam'? okuyunca, Türk'ün, insanlar?n fani, devletin ebed müddet oldu?u yolundaki anlay?? ve inanc?n? daha yak?ndan kavrayaca??z.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day